Post Archive by Month: Tháng Chín,2021

GameZone > Tin tức > 2021 > Tháng Chín

Gamezone – cầu vồng sau cơn mưa

Gamezone – cầu vồng sau cơn mưa Sau một thời gian không thể sản xuất, không thể ship hàng và nền kinh tế gần như tê liệt. Giờ đây chúng ta chuẩn bị bước vào giai đoạn bình thường mới. Chúng ta phải thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch an toàn và vừa đảm bảo sản xuất, chuỗi…

0902.260.300